Муниципалитет Илимий-популярдуу журнал

1 (111) 7 Февраль 2021

ISBN 1694-7053
Массалык маалымат каражаттарын
каттоо жөнүндө күбөлүктүн каттоо номери 1785.

dpi

Муниципалитет - бул аймактын, ал жерде жашаган калктын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үчилтиги

"Муниципалитет" журналы №0

11 (24)

2013-11-25 13:40:27 "Кириш сөз","Транспорт","Таза суу","Сугат суу","Жолдор жана көпүрөлөр","Жарыктандыруу жана электрификация","Жергиликтүү экономикалык өнүгүү", "Энергоэффективдүүлүк","Карыларды жана аялдарды колдоо","Жаштар, спорт жана бош убакыт","Маданият жана китепканалар","Мектепке чейин билим берүү","Жарандык катышуу жана калкты маалымдоо"


Номердин макалар: