Муниципалитет Илимий-популярдуу журнал

12 (122) 16 Декабрь 2021

ISBN 1694-7053
Массалык маалымат каражаттарын
каттоо жөнүндө күбөлүктүн каттоо номери 1785.

dpi

Муниципалитет - бул аймактын, ал жерде жашаган калктын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үчилтиги

2022-2024-жылдарга республикалык бюджеттин долбоорунун Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын финансылык абалына тийгизген таасирин талдоо

2022-2024-жылдарга республикалык бюджеттин долбоорунун Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын финансылык абалына тийгизген таасирин талдоо

2021-12-17 / Көңүл чордонунда Бул материал Швейцария Өкмөтү каржылаган жана Өнүктүрүү саясат институту ишке ашырган “Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” долбоорунун колдоосу менен Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өз алдынча башкаруулар Союзу тарабынан даярдалды. Дагы маалымат

Кошумча макалалар: