Муниципалитет Илимий-популярдуу журнал

2-3(100-101) 12 Март 2020

ISBN 1694-7053
Массалык маалымат каражаттарын
каттоо жөнүндө күбөлүктүн каттоо номери 1785.

dpi

Муниципалитет - бул аймактын, ал жерде жашаган калктын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үчилтиги

Латвия – Кыргызстан онлайн байланышта

Латвия – Кыргызстан онлайн байланышта

2020-05-17 / ЖӨБдүн эл аралык тажрыйбасы Латвиянын ЖӨБ органдары эпидемия маалында өкмөттүн күчү менен өз жарандарын кантип колдоп жана коргоп жатканын кыргызстандык кесиптештерине айтып беришти Дагы маалымат