Муниципалитет Илимий-популярдуу журнал

10 (96) 30 Декабрь 2019

ISBN 1694-7053
Массалык маалымат каражаттарын
каттоо жөнүндө күбөлүктүн каттоо номери 1785.

dpi

Муниципалитет - бул аймактын, ал жерде жашаган калктын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үчилтиги

Аймактык өнүгүү жаатында учурдагы коркунучтар

2019-12-30 / Көңүл чордонунда “Туруктуу өнүгүү үчүн реформаларды тездетүү” деп аталган жогорку деңгээлдеги өнүгүү форумунда Биргелешкен алкактык документ сунуш кылынды. Бул Форум 2019-жылдын 19-ноябрында Кыргыз Республикасынын Президенти Сооронбай ЖЭЭНБЕКОВдун катышуусу менен өткөн. Биргелешкен алкактык документти Кыргыз Республикасынын Өкмөтү, Өнүгүү боюнча өнөктөштөрдүн координациялык кеңеши жана тармактык документтерди иштеп чыгуу үчүн түзүлгөн биргелешкен жумушчу топтордун мүчөлөрү даярдашкан. “Муниципалитет” журналы бул документ жалпысынан жогорку сапатта даярдалганын, анда сөз болгон коркунучтар жүйөлүү, ал эми сунуштар тең салмактуу болгонун белгилейт. Бирок артыкчылыктуу катары тандалып алынган кластерлерди өнүктүрүүнүн багыттары экономика чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын орто мөөнөттүү чараларынын бири катары гана каралса болоорун белгилейбиз. Институттарды бекемдөө жана каржылоону өркүндөтүү боюнча чаралар системалуу таасирге ээ. Ошондуктан ал мамлекет үчүн да, өнүгүү боюнча өнөктөштөр (донорлор) үчүн да жогорку даражадагы приоритет катары каралууга тийиш. “Муниципалитет” журналы назарыңызга аймактардын өнүгүүсүнө арналган бул документтин үзүндүлөрүн сунуш кылат. Дагы маалымат

Нет статей!