Муниципалитет Илимий-популярдуу журнал

6 (92) 20 Август 2019

ISBN 1694-7053
Массалык маалымат каражаттарын
каттоо жөнүндө күбөлүктүн каттоо номери 1785.

dpi

Муниципалитет - бул аймактын, ал жерде жашаган калктын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үчилтиги

Кыргыз Республикасында муниципалитеттер ортосундагы кызматташтыктын өзгөчөлүктөрү

Кыргыз Республикасында муниципалитеттер ортосундагы кызматташтыктын өзгөчөлүктөрү

2019-08-20 / Актуалдуу тема Асылбек ЧЕКИРОВ, “Жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу” Долбоорунун буйрутмасы менен ***** Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун негизги милдеттеринин бири – калкты кызмат көрсөтүүлөр менен камсыз кылуу. Бул кызмат көрсөтүүлөрдүн бар болушу жана уюштурулушу үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жооп берет. Бул өзгөчө элет жергеси үчүн актуалдуу маселе. Себеби өз ресурстары жетишсиз болгондуктан айылдык аймактардын басымдуу бөлүгү сапаттуу кызмат көрсөтүүлөр менен камсыз кылууга кудурети жетпейт. Дагы маалымат

Кошумча макалар: