Муниципалитет Илимий-популярдуу журнал

2 (112) 4 Март 2015

ISBN 1694-7053
Массалык маалымат каражаттарын
каттоо жөнүндө күбөлүктүн каттоо номери 1785.

dpi

Муниципалитет - бул аймактын, ал жерде жашаган калктын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үчилтиги

Авторлорго

Урматтуу Кыргызстандын шаар жана элет жерлеринин тургундары!
Биз сиздерден суроолорду жана баяндамаларды күтөбүз!

Урматтуу бейөкмөт жана эл аралык донордук уюмдарда иштеген кесиптештер!
Сиздер аналитикалык отчетторду, иликтөөлөрдүн жыйынтыктарын, ийгилик баяндарын, муниципалдык башкаруунун бардык суроолору жана жергиликтүү жамааттардын жашоо-турмушу боюнча мыкты тажрыйбаларды биздин журнал аркылуу жарык көрүүсүн сунуштай аласыздар. Сиздердин идеяларыңыздар жана ийгилигиңиздер тууралуу Кыргызстандын ар бир бурчуна жеткиребиз!