Муниципалитет Илимий-популярдуу журнал

1 (111) 7 Февраль 2021

ISBN 1694-7053
Массалык маалымат каражаттарын
каттоо жөнүндө күбөлүктүн каттоо номери 1785.

dpi

Муниципалитет - бул аймактын, ал жерде жашаган калктын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үчилтиги

"Муниципалитет" журналы №21

9-10 (22-23)

2013-12-11 10:46:02 "Көңүл чордонунда","ЖӨБ кадрлары коррупцияга каршы","Жарандардын ЖӨБга катышуусу","Социалдык заказ","Мыйзамдагы жаңылыктар","Жергиликтүү экономикалык өнүктүрүү","“Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” Долбоорунун жаңылыктары","ӨСИ жаңылыктары"

Скачать 1844.20 KB


Номердин макалар: