Муниципалитет Илимий-популярдуу журнал

1 (111) 7 Февраль 2021

ISBN 1694-7053
Массалык маалымат каражаттарын
каттоо жөнүндө күбөлүктүн каттоо номери 1785.

dpi

Муниципалитет - бул аймактын, ал жерде жашаган калктын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үчилтиги

"Муниципалитет" журналы №103

5(103)

2020-06-05 16:02:39 Бул санда: "Көңүл чордонунда", "Мыйзамдардагы жаңылыктар", "Жергиликтүү демилге"

Скачать 1477.90 KB


Номердин макалар: