Муниципалитет Илимий-популярдуу журнал

1 (111) 7 Февраль 2021

ISBN 1694-7053
Массалык маалымат каражаттарын
каттоо жөнүндө күбөлүктүн каттоо номери 1785.

dpi

Муниципалитет - бул аймактын, ал жерде жашаган калктын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үчилтиги

"Муниципалитет" журналы №0

12 (25)

2013-12-30 10:31:33 Бул чыгарылышта: "Сөз башынын ордуна","Өкмөттүн стратегиялары","Жергиликтүү өнүгүүнүн стратегиялары"

Скачать 3631.30 KB


Номердин макалар: