Муниципалитет Илимий-популярдуу журнал

1 (111) 7 Февраль 2021

ISBN 1694-7053
Массалык маалымат каражаттарын
каттоо жөнүндө күбөлүктүн каттоо номери 1785.

dpi

Муниципалитет - бул аймактын, ал жерде жашаган калктын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үчилтиги

"Муниципалитет" журналы №108

10 (108)

2020-11-13 17:13:40 Бул санда: "Көңүл чордонунда", "ЖӨБдүн эл аралык тажрыйбасы", "Мамлекеттик социалдык заказ", "Мыйзамдардагы жаңылыктар", "Өнүктүрүү саясат институтунун жаңылыктары".

Скачать 996.50 KB


Номердин макалар: