Муниципалитет Илимий-популярдуу журнал

1 (111) 7 Февраль 2021

ISBN 1694-7053
Массалык маалымат каражаттарын
каттоо жөнүндө күбөлүктүн каттоо номери 1785.

dpi

Муниципалитет - бул аймактын, ал жерде жашаган калктын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үчилтиги

"Муниципалитет" журналы №102

4 (102)

2020-05-07 13:41:18 Бул санда: "Көңүл чордонунда", "ЖӨБдүн эл аралык тажрыйбасы", "Юридикалык кеңеш", "Жергиликтүү демилге", "ЖӨБ Союзунун жана ӨСИ жаңылыктары".

Скачать 1326.20 KB


Номердин макалар: